Quaderns i edicions del miau és un projecte d'auto-edició independent, autofinançat, editat fins al moment per mitjà de fotocopiadora, explotant al màxim les possibilitats que ofereix aquest mitjà, mentre que la manipulació i enquadernat són manuals.

S'han editat fins al moment tres llibrets de poesia visual en format 5 x 5 cm. Aquest format de mini-llibre de 6 o 8 pàgines permet dotar als poemes visuals d'un moviment que li manca a un poema senzill. A l'hora de publicar aquest treball a la xarxa, el format d'animació flash (posteriorment convertit a vídeo) ha demostrat ser l'adequat per transmetre la successió d'imatges.


Consuelo, sin fecha (~1998)
4, 3, 2, 1 ... (~1999)
teoria de l'estat (~1999)

contacte/contacto


Contactar

Algun dels crèdits d'imatges o vídeos pot ser incorrecte. Si trobes algun error, contacta amb mi, gràcies.
Alguno de los créditos de imágenes o vídeos puede ser incorrecto. Si encuentras algún error, contacta conmigo, gracias.