( [Intervención urbana. Barcelona, mayo de 2000] )

fotos: Maria Cosmes, Carlos Pina

Vam instal·lar un pas zebra en la part per als vianants de la Rambla Guipúscoa de Barcelona, en sentit perpendicular als vianants. Aquest pas zebra, a grandària natural, estava confeccionat amb prospectes de psicofàrmacs que havíem anat prenent, plastificats. Transversalment, unes petjades retallades en el paper marcaven un camí imaginari que finalitzava enfront de la comissaria de la Verneda, en la qual es trobava la Unitat d'Estrangeria de la Policia a Barcelona. Per obligar als vianants a travessar el pas zebra en sentit anòmal, havíem disposat unes tanques i cinta plàstica de la Guàrdia Urbana que impedien el pas per qualsevol altre lloc.

Amb aquesta intervenció volíem unir dos conceptes, el tràfic immigratori i la qüestió dels refugiats -tema sobre el qual hem desenvolupat una sèrie d'obres a la qual pertany aquest treball-, amb el de la medicació psiquiàtrica com a últim refugi que s'ofereix a tot aquell que està descontent amb la societat en la qual li ha tocat viure i aprofundir en la reflexió sobre la identitat en la nostra societat, en els recursos que proveeix per salvar la desestructuració del nostre territori psíquic i social i en la necessitat de trobar un refugi en un món en el qual hem perdut territori espiritual.


contacte/contacto


Contactar

Algun dels crèdits d'imatges o vídeos pot ser incorrecte. Si trobes algun error, contacta amb mi, gràcies.
Alguno de los créditos de imágenes o vídeos puede ser incorrecto. Si encuentras algún error, contacta conmigo, gracias.