( [Convent de Sant Agusti, junio 2000, EDITA 2001, Punta Umbría, abril 2001] )


Els performers surten a escena, en la qual estan disposats ordenadament més d'un centenar de protectors íntims amb la banda adhesiva cap amunt.

A l'inici de la performance, es demana al públic que repeteixi rítmicament la paraula "oh". Mentre el públic va repetint la paraula, un dels performers pren un diccionari i obrint pàgines va dient "M'agrada" o "No m'agrada", alternativament, i llegint una paraula a l'atzar del diccionari.

Mentre, l'altre performer, vestit de negre, evoluciona pel terra al ritme de les paraules, movent-se amb llanguiment, col·locant-se en postures ridícules, mentre va recollint amb el seu propi cos els protectors íntims que es troben escampats pel terra, que se li enganxen per tot el cos, fins acabar amb tot el cos cobert i el terra net.


contacte/contacto


Contactar

Algun dels crèdits d'imatges o vídeos pot ser incorrecte. Si trobes algun error, contacta amb mi, gràcies.
Alguno de los créditos de imágenes o vídeos puede ser incorrecto. Si encuentras algún error, contacta conmigo, gracias.