Com es construeix una ciutat i el nou urbanisme
( [Carrer d'en Carabassa, Barcelona, mayo 2002] )

fotos:
vídeo:

Aquesta performance es va dur a terme dins d'una sèrie d'actes de suport a la campanya veïnal contra l'especulació al carrer d'en Carabassa de Barcelona.

Els performers despleguen un cartró al terra i se senten. D'una bossa de plàstic van traient a poc a poc caixes de psicofàrmacs. La performance consisteix a anar desplegant tots els elements mentre parlen al públic.

Els performers van parlant en to didàctic, mig de broma mig de debò, de com neixen i es desenvolupen les aglomeracions humanes, des dels petits grups en coves fins a les primeres barraques, i més tard poblats i ciutats. Mentre parlen van desplegant els diferents elements: les pastilles representen les persones, els blísters s'usen per fer les barraques i les caixes de medicaments són les cases construïdes. Conforme les "ciutats" van creixent, els performers van traient més i més pastilles i caixes.

Una vegada arribat a aquest punt, i sense deixar de donar explicacions al públic, es passa a representar com varia l'estructura de les ciutats: les caixes que feien de cases i que estaven inicialment tombades es posen dempeus figurant blocs, tot això sense deixar d'augmentar el nombre de pastilles que s'apinyen al seu voltant.

A la darrera fase, s'il·lustra el model vigent d'urbanisme, en el qual les persones/pastilles són desplaçades per crear nous centres urbans amb grans edificis emblemàtics, que són representats amb les caixes de fàrmacs més grans.

La participació espontània d'unes nenes que ens anaven preguntant sobre el què estàvem fent realçava l'absurd del procés especulatiu que denunciàvem.


contacte/contacto


Contactar

Algun dels crèdits d'imatges o vídeos pot ser incorrecte. Si trobes algun error, contacta amb mi, gràcies.
Alguno de los créditos de imágenes o vídeos puede ser incorrecto. Si encuentras algún error, contacta conmigo, gracias.